Prace oryginalne

Ocena stężenia inhibiny B w surowicy krwi u chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy
Katarzyna Ziora, Elżbieta Borawska-Dziadek, Joanna Oświęcimska, Elżbieta Świętochowska, Zofia Ostrowska, Dariusz Kajdaniuk, Beata Wikiera, Jolanta Bieniasz, Anna Noczyńska, Janusz Bursa, Ewa Małecka-Tendera
czytaj więcej »

Hormon antymüllerowski w surowicy krwi u chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy
Katarzyna Ziora, Elżbieta Borawska-Dziadek, Joanna Oświęcimska, Elżbieta Świętochowska, Zofia Ostrowska, Dariusz Kajdaniuk, Beata Wikiera, Jolanta Bieniasz, Anna Noczyńska, Janusz Bursa, Ewa Małecka-Tendera
czytaj więcej »

Polimorfizmy BsmI i FokI genu dla receptora witaminy D a parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z regionu łódzkiego
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Wojciech Fendler, Maciej Porczyński, Danuta Chlebna-Sokół
czytaj więcej »

Wielkość ciemienia przedniego oraz jego zależność od stężenia 25(OH)D
Maria Trojanowska-Szostek, Małgorzata Joniec, Beata Kulik-Rechberger
czytaj więcej »

Prace przeglądowe

„Cukrzyca podwójna”: współistnienie cukrzycy typu 1 i typu 2
Joanna Sieniawska, Katarzyna Rębowicz, Wiktoria Osiak, Iwona Beń-Skowronek
czytaj więcej »

Prace kazuistyczne

Opóźnione rozpoznanie i trudności w leczeniu krzywicy hipofosfatemicznej u 7-letniej dziewczynki – opis przypadku
Katarzyna Wrzołek, Izabela Rysz, Witold Kołłątaj, Barbara Kołłątaj, Maria Klatka
czytaj więcej »

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Odległe wyniki chirurgicznej korekcji zewnętrznych narządów&n ...

Zaburzenia różnicowania płci o typie odwrócenia płci j ...

Zespół Rohhad ...

Zaburzenia funkcji przysadki i podwzgórza w wyniku późno rozpoznaneg ...

Zespół Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser jako przykład anomalii rozwojo ...

polski | english | Logowanie
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT