Od Redaktora

P.T. Czytelnicy
Rozpoczynając przekazywanie Państwu w roku 2016 naukowych i mających znaczenie kliniczne
publikacji w ramach „Endokrynologii Pediatrycznej”, z wielką satysfakcją informuję, że systematyczna, merytoryczna i wydawnicza aktywność naszego kwartalnika została doceniona i „Endokrynologia Pediatryczna” uzyskała 9 pkt (dziewięć) w rankingu czasopism prowadzonym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mam nadzieję, że stanie się to impulsem
do dalszego nadsyłania do redakcji wyników oryginalnych badań własnych i interesujących
obserwacji klinicznych.
Marcowy zeszyt „Endokrynologii Pediatrycznej” zawiera – jak zwykle – interesujące opracowania
dotyczące szeroko pojętej endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Badania ośrodka białostockiego (Noiszewska i wsp.) na temat dzieci leczonych Omnitrope wykazały różnice w zachowaniu się ciśnienia centralnego u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu przed wdrożeniem leczenia. Efekty leczenia chłopca z somatotropinową niedoczynnością przysadki
i achondroplazją przedstawia zespół zabrzański (Litwin i wsp.).
Problematyka kilku prac dotyczy zaburzeń gospodarki węglowodanowej u dzieci, począwszy
od hipoglikemii noworodkowej (Kulik-Rechberger i Joniec), stanów hiperglikemicznych w różnych endokrynopatiach (Rudzińska i wsp.) do poszukiwań markerów procesu miażdżycowego
u pacjentów z cukrzycą typu 1 (Nocoń-Bohusz i Noczyńska).
Bieżące analizowanie stylu życia dzieci z otyłością w celu szukania dróg prewencji tej nowej „epidemii” prezentują Stąpor i wsp.
Interesujący przypadek rzadkiego zespołu oporności na hormony tarczycy przedstawia zespół
lubelski (Budzyńska i Beń-Skowronek).
Redakcja „Endokrynologii Pediatrycznej” przekazuje serdeczne życzenia radosnych i prawdziwie
wiosennych Świąt Wielkanocnych


Prof. dr hab. Leszek Szewczyk
Redaktor Naczelny „Endokrynologii Pediatrycznej”

Prace oryginalne

Analiza wstępna wybranych parametrów ciśnienia centralnego u młodocianych pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki
Klaudyna Noiszewska, Anna Krentowska, Anna Skoneczny, Agnieszka Mazur, Artur Bossowsk
czytaj więcej » czytaj PDF »

Ocena stężenia wybranych markerów procesu miażdżycowego u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
Julita Nocoń-Bohusz, Anna Noczyńska
czytaj więcej » czytaj PDF »

Czym różni się styl życia dzieci otyłych i szczupłych?
Natalia Stąpor, Iga Kapczuk, Aleksandra Krzewska, Joanna Sieniawska, Anna Rakuś-Kwiatosz, Daniel Piątek, Kamila Bąk, Joanna Szydełko, Iwona Beń-Skowronek
czytaj więcej » czytaj PDF »

Prace przeglądowe

Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w endokrynopatiach
Teresa Rudzińska, Anna Ramotowska, Agnieszka Szypowska
czytaj więcej » czytaj PDF »

Hipoglikemia u noworodków – przyczyny i konsekwencje
Beata Kulik-Rechberger, Małgorzata Joniec
czytaj więcej » czytaj PDF »

Prace kazuistyczne

Leczenie hormonem wzrostu chłopca z achondroplazją i somatotropinową niedoczynnością przysadki – opis przypadku
Linda Litwin, Karolina Klimaszewska-Adamus, Katarzyna Ziora
czytaj więcej » czytaj PDF »

Zespół oporności na hormony tarczycy u nastolatki z objawami tyreotoksykozy skutecznie leczony bromokryptyną – prezentacja przypadku
Elżbieta Budzyńska, Iwona Beń-Skowronek
czytaj więcej » czytaj PDF »

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Odległe wyniki chirurgicznej korekcji zewnętrznych narządów&n ...

Zaburzenia różnicowania płci o typie odwrócenia płci j ...

Zespół Rohhad ...

Zaburzenia funkcji przysadki i podwzgórza w wyniku późno rozpoznaneg ...

Zespół Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser jako przykład anomalii rozwojo ...

polski | english | Logowanie
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT