Redakcja | Regulamin | Recenzenci | Prenumerata | Numer Bieżący | Archiwum | Szukaj

Prace oryginalne Spis Treści »  czytaj PDF »

Tom. 9/2010 Nr 3(32)
Insulinooporność w zespole metabolicznym u dzieci

1Iwona Beń-Skowronek, 1Teresa Jaklińska, 1Bożena Banecka, 1Maria Klatka, 2Marian Jędrych, 1Leszek Szewczyk
1Department of Paediatric Endocrinology and Neurology, Medical University in Lublin
2Department of Mathematics and Biostatistics, Medical University of Lublin
Adres do korespondencji: Beń-Skowronek Iwona – Department of Paediatric Endocrinology and Neurology, Medical University of Lublin, Lublin ul. Chodźki 2, e-mail: skowroneki@interia.pl
Słowa kluczowe: zespół metaboliczny, hyperinsulinemia, otyłość, współczynnik masy ciała (BMI)

Wstęp. Nadwaga i otyłość stanowią rosnący problem związany ze zmianami cywilizacyjnymi. Cel pracy. Celem badań było określenie oporności insulinowej związanej z BMI u dzieci z objawami zespołu metabolicznego i ustalenie jej relacji z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi i nieprawidłową tolerancją glukozy. Wyniki. Stwierdzono, że oporność insulinowa i hiperinsulinemia u dzieci zależy od BMI. Hiperinsulinemia u dzieci z BMI > 30 kg/m2 występowała zarówno na czczo, jak i w czasie OGTT. Narastająca oporność insulinowa i hiperinsulinemia w wieku dojrzewania może powodować zmiany proaterogenne w lipidogramie i jest związana z wczesnym rozwojem nadciśnienia tętniczego. Nieprawidłowa tolerancja glukozy u dzieci jest niezbyt nasilona i nie osiąga najczęściej wartości spełniających kryteria zespołu metabolicznego[1] ; 3 International Obesity Task Force, European Union Platform Briefing Paper; Brussels; 15 March 2005
[2] Cook S., Weitzman M., Auinger P. et al.; Prevalence of a metabolic syndrome phenotype in adolescents: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994; Arch. Pediatr. Adolesc. Med.; 2003:157, 821-827
[3] Srinivasan S., Meyers, Berenson G.; Predictability of childhood adiposity and insulin for developing insulin resistance syndrome (syndrome X) in young adulthood: The Bogalusa Heart Study; Diabetes; 2002:51, 204-209
[4] Burke V., Beilin L.J., Simmer K. et al.; Predictors of body mass index and associations with cardiovascular risk factors in Australian children: a prospective cohort study; Int. J. Obes.; 2005:9, 15-19
[5] Eyzaguirre F., Mericq V.; Insulin Resistance Markers in Children; Horm. Res.; 2009:71, 65-74
[6] Koskinen J., Kähönen M., Viikari J.S. et al.; Conventional Cardiovascular Risk Factors and Metabolic Syndrome in Predicting Carotid Intima-Media Thickness Progression in Young Adults. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study; Circulation; 2009 Jul 6. [Epub ahead of print]
[7] Freedman D.S. Shear C.L., Bourke G.L. et al.; Persistence of Juvenile-onset obesity over eight years: The Bogalusa Heart Study; Am J. Public. Health.; 1987:77, 588-592
[8] Sun S., Liang R., Huang T., Daniels S. et al.; Childhood obesity predicts adult metabolic syndrome: the Fels Longitudinal Study; J. Pediatr.; 2008:152, 191-200
[9] Berenson G.S., Wattigney W.A., Bao W.; Epidemiology of early primary hypertension and implications for prevention; The Bogalusa Heart Study J. Hum. Hypertens.; 1994:4, 303-311
[10] Apedo M.T., Sowers J.R., Banerji M.A.; Cardiovascular disease in adolescents with type 2 diabetes mellitus; J. Pediatr. Endocrinol. Metab.; 2002:S1, 519-523
[11] Arslanian S.; Type 2 diabetes in children: Clinical aspects and risk factors; Hormone Res.; 2002:S1, 19-28
[12] Reaven G.M.; Banting Lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease; Diabetes; 1988:37, 1595-160
[13] Zimmet P., Alberti G., Kauffman F. et al.; The metabolic syndrome in children and adolescents: the IDF consensus; Diabetes Voice; 2007:52, 29-32
[14] Reaven G.M., Chen Y.D., Hollenbeck C.B. et al.; Plasma insulin, C-peptide, and proinsulin concentrations in obese and nonobese individuals with varying degrees of glucose tolerance; J. Clin. Endocrinol. Metab.; 1993:76, 44-48
[15] Lebovitz H.; Clinician’s manual of insulin resistance; Science Press.; 2002
[16] Kinalska I.; Patofizjologia i następstwa kliniczne insulinooporności; Warszawa WIG-Press; 2005, 35-70
[17] Huang T.T, Du M., Kuluz J.W., Li Y., Ma H.; Postreceptor Crosstalk on PI3K/Akt between GH and Insulin in Non-Catch-Up Growth Rats Born Small for Gestational Age; Horm. Res.; 2008:70, 29-35